Opora G + N Rimavská Sobota
Opora G+N Rim. Sobota

Novinky a oznamy

Vianočný rozprávkový ples 2012

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N zorganizovalo dňa 14. 12. 2012 Vianočný rozprávkový ples. Na večierku v Dome duševného zdravia – špecializované zariadenie sa už tradične zúčastnili klienti, ich rodinní príslušníci a pozvaní hostia. Celý večer sa niesol v rozprávkovom duchu. Čarovnú atmosféru dotvárali kulisy,  výzdoba spoločenskej miestnosti, dobová hudba a stredoveké kostýmy, ktoré si pripravili klienti za pomoci personálu zariadenia. Ples bol slávnostne otvorený historickým tancom, ktorý klienti nacvičovali v rámci popoludňajších aktivít, čo znásobilo ich zážitok a tiež obdiv obecenstva. V programe večierka nechýbala ani bohatá tombola, či tradičná kapustnica, na ktorej si mohli pochutnať všetci pozvaní hostia. Večer pokračoval voľnou zábavou a debatami pri zákuskoch a iných dobrotách.  

Aj takéto spestrenie si môžeme dovoliť vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu, Fondu sociálneho rozvoja v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, www.esf.gov.sk.

Fotogaléria tu! 

Deň otvorených dverí 2012

“Nezabudnite na svoje duševné zdravie“ 

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N sa už osem rokov snaží pomáhať duševne chorým aj formou šírenia korektných informácií o duševnom zdraví. Téma duševných porúch je tabuizovaná, verejnosť má skreslené názory na psychické ochorenia. Aj preto Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie organizuje každý rok Deň otvorených dverí pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia. 

Tento rok sme pre verejnosť otvorili brány Domu duševného zdravia – špecializované zariadenie dňa 04.10.2012 od 10:00 hod. do 15:00 hod. Hostí čakal kultúrny program, prehliadka zariadení sociálnych služieb t.j. zariadenia podporovaného bývania, rehabilitačného strediska, pochutnanie si na perfektnej kapustnici a rôznych maškrtách. Tento rok sme po prvý krát umožnili verejnosti vyskúšať si rôzne metódy a techniky práce v pracovno-terapeutických dielňach (modelovanie z hliny, glazovanie, servítkovú metódu, patchworkovú techniku, maľovanie na sklo, atď.)

Deň otvorených dverí sme mohli zorganizovať vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Ďakujeme všetkým ktorí prišli, podporili nás a pomohli. 

Fotogaléria tu! 

OZ OPORA G+N zorganizovalo „Bulharský deň“

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N zorganizovalo dňa 31.5.2012 Bulharský deň, ktorý sa konal v areáli Domu duševného zdravia – špecializovaného zariadenia.  Celý deň bol v réžii pracovného terapeuta bulharskej národnosti, ktorý nám priblížil kultúru svojej krajiny v podobe tradičných bulharských jedál a hudby. Tí najzvedavejší kládli rozmanité otázky, na ktoré im ochotne a so záujmom odpovedal. Počas dňa klienti súťažili v tímoch, pričom sa nie len zabavili ale aj pripravili občerstvenie, na ktorom sme si všetci výborne pochutili.  Dobrá nálada sa tiahla od ranných hodín až do popoludnia.

Aj takéto zaujímavé priblíženie inej kultúry a zvykov si môžeme dovoliť vďaka podpore  Európskeho sociálneho fondu, Fondu sociálneho rozvoja v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, www.esf.gov.sk.

 Fotgaléria tu! 

OZ OPORA G+N zorganizovalo Karneval

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N zorganizovalo dňa 16.2.2012 KARNEVAL, ktorý sa konal v Dome duševného zdravia – špecializované zariadenie. Všetci sme priložili ruku k dielu či už výrobou masiek, výzdobou spoločenskej miestnosti, prípravou či podávaním občerstvenia, alebo vymýšľaním a realizáciou programu vo forme súťaží. Boli pripravené aj škrabošky pre hostí. Zabávali sme sa tiež pri hudbe a čajovom punči a všetci sme si prišli na svoje počas zábavného popoludnia, smiech a dobrá nálada sa tiahla celým popoludním až do večerných hodín.

Aj takéto spestrenie si môžeme dovoliť vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu, Fondu sociálneho rozvoja v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, www.esf.gov.sk.

  Fotgaléria tu!

Vianočný večierok

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N zorganizovalo dňa 19.12.2011 predvianočné posedenie. Na večierku už tradične účinkovali klienti Domu duševného zdravia – špecializovaného zariadenia v programe, ktorý nacvičili za pomoci personálu zariadenia. Klienti sa stali hercami a tiež spolutvorcami kulís a kostýmov čo znásobilo ich zážitok a tiež obdiv obecenstva. Program večierka pozostával z tradičných vianočných kolied, básnického prednesu a divadelného predstavenia z rozprávky o Jankovi a Marienke. Po umeleckej časti večierka nasledovalo posedenie pri lahodnej kotlíkovej kapustnici a debaty pri zákuskoch a iných dobrotách. Ako uviedla Bc. Elena Martinovičová, garantka sociálnych služieb usporiadať predvianočné posedenie sa podarilo opäť po dvoch rokoch aj vďaka finančným prostriedkom za podpory Fondu sociálneho rozvoja a ich finančnému príspevku na projekty:

„Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých“ pričom nenávratný finančný príspevok predstavuje 149 924,11.- €,

„Šanca pre všetkých“ pričom nenávratný finančný príspevok predstavuje 149 867,08.- €,

„Zvyšovanie kvality a efektivity služieb starostlivosti“ vo výške 51 257,90,- €.

Všetky tri projekty sú financované z Európskeho sociálneho fondu, Fondu sociálneho rozvoja v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, www.esf.gov.sk.

 Fotogaléria tu!  

Deň otvorených dverí 2011

Fotogaléria tu! 

Pozvánka tu

Darujte 2% z dane