Akumulátorový vyžínač

Je všeobecne známe, že záujmy a záľuby majú pozitívny vplyv na sebarozvoj. Práca v záhrade má mnoho benefitov v oblasti zdravia, prospieva k lepšej fyzickej kondícií, podporuje chudnutie, pomáha uľaviť od stresu, zlepšuje psychické

Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie pomáha k získavaniu nových poznatkov, okrem toho je dôležité pre sebapoznanie a sebarozvoj, prispieva k získaniu sebavedomia a k ľahšiemu zdolávaniu prekážok a taktiež učí človeka lepšie pracovať aj mimo svoju komfortnú zónu. Aj

Skleník SPP

Hovorí sa, že pobyt v záhrade zvyšuje šancu na dobré zdravie až o 10%. Záhradkárčenie podporuje fyzickú aktivitu, navodzuje emočnú pohodu, pôsobí relaxačne a tým sa stáva pre fyzické či

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

Rok 2020 bol náročným nie len pre zdravotne znevýhodnených či starších ľudí. Tento rok sme si všetci vyskúšali čo je to ostať izolovaný, odtrhnutý od rodiny, ostať osamelý. Máme za

Germicídny žiarič

Veľká vďaka Iniciatíve Kto pomôže Slovensku, nadácii Pontis a spoločnosti Strabag! Snažíme sa vytvoriť prostredie, ktoré by mohli prijímatelia navštevovať bez strachu o svoje zdravie. Vďaka Vášmu daru sme zase

Grantový program BBSK

Prijímatelia sociálnych služieb v Dome duševného zdravia – špecializovanom zariadení získali dotáciu predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja na skvalitnenie a zatraktívnenie voľnočasových aktivít. Odovzdanie stolnotenisového stola do užívania prijímateľov prebehlo 21.10.2020.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Na základe výzvy pod názvom „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, do ktorej sa mohol zapojiť každý, kto chcel spríjemniť vianočné sviatky dôchodcom a ľuďom, ktorým sa

Francúzsky deň v Dome duševného zdravia

Dňa 14.02.2019 zamestnanci Občianskeho združenia Fundament, ktoré sídli v Rimavskej Sobote pripravili pre našich prijímateľov sociálnych služieb „Francúzsky deň“. Francúzi Mathilde a Romain, ktorí pracujú v občianskom združení ako dobrovoľníci

20.08.2012 VO-FSR-04/2012 Výzva na predloženie ponuky

20.08.2012 VO-FSR-04/2012 Výzva na predloženie ponuky Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N ako verejný obstarávateľ v zmysle § 99 a prílohy č.3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých