Kontakt

 


Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N

Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie


 

 

Telefónny kontakt:

047/56 34 093

047/56 34 070

 

E-mailový kontakt:

opora@oporagn.sk

kvalita@oporagn.sk