14.03. 2012 VO-FSR-02/2012 Výzva na predloženie cenovej ponuky