01.09. 2011 VO-FSR-04/2011 Výzva na predloženie ponuky