20.08.2012 VO-FSR-04/2012 Výzva na predloženie ponuky