23.08. 2011 VO-FSR-02/2011 Výzva na predloženie ponuky