23.08. 2011 VO-FSR-03/2011 Výzva na predloženie ponuky