30.01. 2012 VO-FSR-01/2012 Výzva na predloženie ponuky