„Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých“